درباره ما

درباره ما

خدایا شروع سخن نامِ توست
وجودم به هر لحظه آرامِ توست
گروه کناف بام ایران فعالیت خود را از سال 1386 شروع کرده و در زمینه . دکوراسیون داخلی فعالیت دارد و تا به امروز توانسته است خدمات ویژه . ای برای مشتریان خود ایفا کند
هدف اکیپ بام ایران ایجاد فضایی آرامش بخش و شیک برا دوستداران . زیبایی هست.