سقف کاذب مشبک کناف

سقف کاذب مشبک کناف

.

.

سقف های کاذب مشبک کناف، از شبکه سازه های سپری (T شکل) و تایل های سقفی تشکیل می شوند.
شبکه مذکور به وسیله آویزهای قابل تنظیم،به سقف اصلی متصل گردیده و تایلیها به صورت وزنی درون
این شبکه قرار می گیرند. فضای خالی پشت سقف کاذب، امکان استفاده از لایه عایق را فراهم نموده و بدین ترتیب می توان به مشخصات عملکردی نظیر جذب صوت بالا دست یافت. ویژگی های مثبت فراوان این نوع سقف کاذب باعث گسترش استفاده از آن در فضاهای اداری،تجاری،درمانی و آموزشی شده است. این نوع سقف را می توان به تنهایی یا در ترکیب با سقف کاذب یکپارچه کناف اجرا نمود.

sghf-kazeb-yekparche

مزایای سقف کاذب مشبک کناف

sghf-kazeb-yekparche

انواع تایل‌های گچی